Rímskokatolícka cirkev
Farnosť sv. Jána don Bosca
Brezno-Mazorníkovo

H I S T Ó R I A
V Z N I K U   F A R N O S T I
adresa a kontakt farnosti:  9. mája 60,  977 03 Brezno     tel. 048/611 49 30       e-mail: brezno-mazormikovo@burv.sk     http://farnost.mazornik.sk
created by Boris Pekarovič 2001-2019