adresa a kontakt farnosti:  9. mája 60,  977 03 Brezno              tel. 048/611 49 30              e-mail: brezno-mazormikovo@burv.sk          http://farnost.mazornik.sk
created by Boris Pekarovič 2001-2019

                             
Sväté omše sa zo začiatku
slúžili nad obchodným domom Máj...

   Posviacka základného kameňa
      kostola 10. mája 1994
ďalšie