adresa a kontakt farnosti:  9. mája 60,  977 03 Brezno              tel. 048/611 49 30              e-mail: brezno-mazormikovo@burv.sk          http://farnost.mazornik.sk
created by Boris Pekarovič 2001-2019

                             
ďalšie 
Autormi architektonického stvárnenia chrámu sú

Ing. arch. Anton Barták z Kameničian a Ing. arch. Dušan Bók z Banskej Bystrice

V chráme sa nachádzajú drevené reliéfy Panny Márie a sv. Jána Bosca z lipového dreva. Ich autorom je umelecký rezbár Cyril Kocúrek  z Kežmarku.

Liturgické vnútorné zariadenie chrámu je vyhotovené z carrarského mramoru. Ku každej časti zariadenia je priložený náboženský symbol, vyhotovený z hydronália - autorom je akademický sochár Martin Lettrich z Bratislavy. Ten je aj autorom farebných symbolov viery, nádeje a lásky vo vitrážach kostola.

Autorkou drevorytín pôvodnej Krížovej cesty  je dcéra  umeleckého  rezbára C. Kocúreka. Od r. 2005 je inštalovaná nová Krížová cesta od Oskara Košeckého.

V kostole na chóre je inštalovaný trojmanuálový digitálny organ od firmy GEM z Talianska. Farnosť vždy mala šťastie na organistov - M. Molčaniová, A.  Omastová - Lunterová, P. Vaňková - Kubenková, Lucia Korenčíková - Nátherová, Viliam Udič, Martin Brveník a iní vypomáhajúci. Kostol je akusticky na dobrej úrovni. Od vzniku farnosti funguje nepretržite aj farský spevácky zbor.

Kapacita chrámu (sedenie + státie) sa pohybuje okolo 500 osôb. Pri pohľade na oltár naľavo sa nachádza sklami oddelená miestnosť s vlastným ozvučením a vchodom, slúžiaca pre rodičov s malými deťmi. Slúži aj ako kaplnka s vlastným oltárnym stolom a liturgickou výzdobou.

Napravo je vstup do sakristie a do chodby, spájajúcej kostol s jednoposchodovou budovou fary, ktorej stavbu tak ako predtým aj stavbu kostola, začala realizovať firma Franek  na jar 1998.

Vykurovanie kostola je elektrické podlahové, fara má plynovú kotolňu. 

- 14. februára 1993 sa na sídlisku slúžila prvá svätá omša, a to v miestnosti nad obchodom Máj (Satel )

- 29. júna 1993 na slávnosť sv. Petra a Pavla podporili predstavitelia mesta Brezna návrh dekanského úradu a členov prípravného výboru na stavbu nového kostola na sídlisku Mazorníkovo; mesto odpredalo za symbolickú cenu pozemok na jeho stavbu

- v júli 1993 prebehla v celom meste Brezne anketa, ktorá rozhodla, že patrónom nového kostola bude otec a učiteľ mládeže - sv. Ján Bosco

- 1. decembra 1993 sa začal realizovať sen Mazorníčanov - začal sa stavať kostol

- 10. apríla 1994 - v Druhú veľkonočnú nedeľu - posvätil banskobystrický otec biskup Rudolf Baláž základný kameň a základy nového kostola

- sväté omše bývali naďalej v miestnosti nad obchodom, ale aj v kaplnke v Rovniach (miestna časť Brezna smerom na Čierny Balog)
predchádzajúce