adresa a kontakt farnosti:  9. mája 60,  977 03 Brezno              tel. 048/611 49 30              e-mail: brezno-mazormikovo@burv.sk          http://farnost.mazornik.sk
created by Boris Pekarovič 2001-2019

                             
ďalšie 
- 11. až 19. marca 1995 sa v meste konali misie a otcovia redemptoristi prišli odslúžiť misijné sv. omše aj medzi Mazorníčanov
- 1. október 1995 - veľký deň Posviacky nového chrámu sv. Jána Bosca, učinil tak o 15. hodine otec biskup R. Baláž za hojnej účasti kňazov a veriacich, na posviacke spievalo sto detí
- kostol sa podarilo postaviť vďaka veľkej ekonomickej obetavosti najmä miestnych  veriacich
- stavbu kostola realizovala stavebná firma Franek z Brezna
Mazorníčania budú vždy s vďakou spomínať na dp. Róberta Krajčíka, ktorý sa dušpastiersky venoval Mazorníkovu aj pred, aj po postavení kostola, hoci potom už len krátko. „Odskákal“  si najviac starostí, spojených so stavbou chrámu, ktorej bol iniciátorom. 28. apríla 1996 sa s Mazorníkovom rozlúčil a odišiel pôsobiť  inam.

Po posviacke kostola sa ešte lepšie začal rozbiehať náboženský život. Prichádzali kňazi z rôznych kútov Slovenska a rozdávali duchovné dobrá.
- 1. júl 1996 - dekan Jaroslav Kadlec predstavil nového pána farára, ktorým sa stal dp. Damián Žilka
- 14. júl 1996 - živé vysielanie sv. omše z nášho kostola v Slovenskom rozhlase
- začiatkom školského roka 1996/97 nahradil dovtedajšiu katechétku M. Draveckú katechéta Š. Macko, po ňom nastúpil Dušan Štípala
- v marci 1998 prebehli voľby členov Farskej pastoračnej rady
- 8. mája 1998 sa začala tradícia usporadúvania športového farského dňa s názvom Chamariatok (podľa kopca nad krajom)
- apríl 2000 - do farnosti prichádza pomôcť kaplán Martin Spišiak
- 3. júl 2000 - farnosť dostáva nového správcu - je ním dp. Mgr. Dušan Mesík
- 10. - 20. augusta 2000 sa 5 mladí z našej farnosti zúčastnili na Celosvetovom stretnutí mládeže so Sv. Otcom v Ríme
- 22. - 30. október 2000 - jubilejná púť farníkov do Talianska
- 6. január 2001 - ukončenie Jubilejného roka 2000 vo farnosti posviackou jubilejného kríža pred kostolom
- 28. január 2001 - vychádza prvé číslo farského týždeníka  Imanuel na podnet aj rukami farníka Borisa Pekaroviča
- 11. máj 2001 - pozvanie do farnosti prijali sestry Rádu Matky Božieho Milosrdenstva z Krakowa, posvätený bol obraz Božieho Milosrdenstva (umiestnený je na stene v oltárnom priestore chrámu), ktorý vytvoril J. Turňa z Čierneho Balogu
- 1. júl 2001 - júl 2003 vo farnosti pôsobil kaplán Erich Ruttkay
- február 2003 - duchovne prínosné misie vo farnosti, ktoré viedli otcovia redemptoristi;
- jún 2003 - voľby novej farskej rady
- 1. august 2003 - do farnosti prišli pôsobiť prvé sestry karmelitánky
- niektoré ďalšie personálne zmeny vo vedení farnosti sú vyjadrené fotograficky v sekcii „Kňazi vo farnosti“

Dátumy medzi prvou a poslednou tu uvedenou akciou zďaleka nevystihujú všetky aktivity farnosti. Mnohé z nich veľmi kvalitne spoluorganizovala až do svojho odchodu od r. 2000 aj obľúbená katechétka Erika Lišaníková.
Z nich všetkých sa najčastejšie objavujú: detské letné tábory, pozývanie kňazov, spevákov a rôznych iných osobností kresťanského života z celého Slovenska do farnosti, účasť zástupcov farnosti na biblických olympiádach, bohatý program na výročia, vzťahujúce sa k farnosti, početné výlety do blízkeho i vzdialenejšieho okolia, účasť farníkov na charizmatických obnovách po Slovensku, výzdoba chrámu plodmi zeme koncom septembra, púte do Medjugoria, mládežnícke divadelné hry na významné sviatky Cirkvi a farnosti, posedenia pre starších farníkov, biblické vyučovanie, premietanie videofilmov a diapozitívov, a mnoho iného.
predchádzajúce