1. Robert Krajčík
    r.1995-1996
2. Damián Žilka
     r.1996-2000
3.  Dušan Mesík
     r. 2000-2007
4. Marcel Kubinec
          r.2007
5. Jaroslav Máčovský
     r. 2007-2010
6.  Ivan Hupka
     r. 2010-2019
7.  Lukáš Tkáč
     r. 2019 -
videá vzniku farnosti
posviacka základného kameňa
Double click to edit
posviacka kostola
história vzniku farnosti
história vzniku farnosti
misie 2003   
kostol zo vzduchu
adresa a kontakt farnosti:  9. mája 60,  977 03 Brezno              tel. 048/611 49 30              e-mail: brezno-mazormikovo@burv.sk          http://farnost.mazornik.sk
created by Boris Pekarovič 2001-2019